kruszywa budowalne

Piasek

Piasek to naturalne kruszywo drobnoziarniste, który jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren waha się w zależności od asortymentu w przedziale:

 • dla piasku 0/1 mm od 0,0625 do ok. 1,0 mm.
 • dla piasku 0/2 mm od 0,0625 do ok. 2,0 mm
 • dla piasku 0/4 mm od 0,0625 do ok. 4,0 mm

Posiada bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, takie jak:
 • do produkcji różnego rodzaju betonu, w tym betonu towarowego i prefabrykatów budowlanych (kostka, krawężniki, bloczki fundamentowe, kręgi betonowe, ogrodzenia betonowe, belki stropowe, palisady, obrzeża, płyty drogowe, płyty chodnikowe);
 • do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym
 • do produkcji suchych zapraw tynkarskich, klejów
 • do produkcji podsypek cementowo-piaskowych
 • do wykonywania ziemnych robót budowlanych tj. trwałych nasypów, zasypywania wykopów w budownictwie drogowym
 • do robót budowlanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, np. jako podsypka (podbudowa) pod kostkę brukową i betonową

Żwir

Naturalny produkt gruboziarnisty, który jest okruchową skałą o luźnej postaci, złożoną z obtoczonych okruchów skał i minerałów o średnicy ziaren większych od 2 mm i dochodzących do 63 milimetrów.

Zastosowanie żwiru:
 • do produkcji betonu towarowego jak również: betonu architektonicznego, betonu posadzkowego, betonu kontraktorowego, betonu samozagęszczalnego, betonu hydrotechnicznego
 • do produkcji masywnych elementów betonowych
 • do produkcji galanterii i prefabrykatów budowlanych
 • w przemyśle materiałów autoklawizowanych
 • do produkcji podbudów z chudego betonu
 • do wykonywania robót budowlanych jako materiał na podbudowy, nasypy, umocnienia gruntów
 • do wykonywania robót budowlanych jako materiał filtracyjny, drenażowy, do opasek melioracyjnych wokół budynków
 • jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie, przy tworzeniu zielonej architektury

Grys – kruszywo kamienne o ostrych krawędziach. Może powstawać w wyniku naturalnej erozji skał lub poprzez mechaniczne rozkruszenie. Naturalny wygląd sprawia, iż bardzo często używany jest w ogrodnictwie, jako jeden z elementów ozdobnych. Można go spotkać na placach oraz jako podbudowa pod nawierzchnię kostki brukowej.

Wysiewka to kruszywo pochodzenia mineralnego, które jest mechanicznie rozdrabiane. Stosowane głównie przy budowie dróg i obiektów budowlanych. Świetnie łączy się z innymi mieszankami budowlanymi, wówczas swoje zastosowanie znajduje przy wykończalniach nawierzchniowych takich jak drogi, lotniska.

Pospółka, która wydobywana jest z lokalnych żwirowni może być bardzo zróżnicowana pod względem składu i uziemiania. W związku z tym, nie polecana jest do utwardzania nawierzchni. Pospółka jest kruszywem naturalnym, natomiast pospółka kwalifikowana to pospółka produkowana sztucznie według pożądanych norm branżowych. Takie kruszywo jest poddawane uszlachetnieniu, czyli przesianiu i płukaniu. W efekcie usunięte zostają z niego frakcje pylaste.